Техничка служба

Техничка служба брине се о одржавању објекта, инсталација, опреме. Обавља послове одржавања возног парка, одржавања хигијене и др.