Служба породичне медицине

Служба породичне медицине, кроз тимове породичне медицине, преузима обавезу пружања сеобухватне здарвствене заштите за одрaсло становништвом као и дио обавеза које се односе на здравствену заштиту жена и дјеце.Тим породичне медицине свеобухватну здравствену заштиту пружа кроз низ мијера и активности:

-промоција здравља, здравих стилова живота, здраве радне и животне средине,

-превенцију заразних и масовних незаразних обољења кроз активности усмјерене на рано откривање фактора ризика,

-рано откривање обољења и примјена одговарајућих терапијских процедура и превенцију компликација,

-дио услуга тим пружа у стану обољелог, посебно када се ради поливалентној њези, лицима са старије доби и лицима са посебним потребама,

-сарађује како са  другим тимовима породичне медицине тако и са тимовима и здравственим установама вишег рефералног нивоа у циљу унапређења квалитета здарвствене заштите.

Радно вријеме: радним даном од 07 до 20 часова

Контакт телефон:

055/416-016

шалтер 1  – локали 98 и 99

шалтер 2 – локал 29

шалтер 3 – локал 44