Служба дијагностике

Служба дијагностике пружа услуге радиолошке, ултразвучне и лабораторијске дијагностике на примарном нивоу здравствене заштите. Радиолошка и ултразвучна дијагностика је организована за пружање општих и специјалистичких прегледа и утврђивање дијагноза по извршеним прегледима, према врсти уговорених услуга и других здравствених услуга које се пружају у дому здравља. Лабораторијска дијагностика обезбјеђује хематолошку и биохемијску анализу узорка у циљу давања података за дијагностички поступак доктора породичне медицине или његових консултаната.

Радно вријеме: лабораторије – радним даном од 07 до 20 часова, суботом од 07 до 14 часова

Контакт телефон: 055/416-016 локал 39