О нама

 

Здравствена служба у Угљевику почиње са радом 1953. године у двије амбуланте. Једна амблантна била је смјештена у Угљевику а друга у Мезграји гдје је радио Рудник мрког угља.Од особла су били др Ђура Стојковић,први управник и два болничара.

Скупштина општине Угљевик 1955. године региструје Здравствену станицу са самоуправним органима у склопу које почињу са радом апотека, РТГ апарат, лабораторија и зубна амбуланта. Због развоја рудника долази до пресељења Угљевика на нову локацију и 30. јуна 1987. године Дом здравља пресељава се у адекватне просторије са новом опремом и возним парком.

Треба нагласити да је у протеклом времену продефиловало и љекара странаца, од којих свакако треба поменути др Махмута, интернисту и др Исака, педијатра, који су били из Јордана.

Данас је Дом здравља Угљевик савремена и технички опремљена медицинска установа прилагођена да пружа услуге здравствене заштите. Након доношења новог Закона о здравственој заштити 1999. године, Дом здравља Угљевик улази у реформу здравственог система и почиње да организује примарну здравствену заштиту по моделу породичне медицине.

Након реконструкције и адаптације, као и набавке савремене медицинске опреме,

Дом здравља у Угљевику опремљен је за пружање квалитетних здравствених услуга. Дом здравља реконструисан је у току 2010.године у оквиру пројекта „Јачање здравственог сектора РС“ тако да сада Дом здравља Угљевик располаже са шест амбуланти породичне медицине, са три собе за интервенцију од којих свака интервенција покрива двије ординације, биохемијском лабораторијом, осталом пратећом опремом, стручним и љубазним кадром што овој установи данас пружа могућност да задовољи све здравствене потребе својих пацијената.

У реконструкцију и адаптацију овог објекта уложено је преко 700 000 КМ од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Општине Угљевик, па је тако поред унутрашњости и набавке опреме, реконструисана и спољашња фасада на објекту Дома здравља.

Поред пружања здравствених услуга на подручју општине Угљевик, Дом здравља пружа услуге консултантске пецијалистичке заштите тако да здравствене услуге из области педијатрије и гинекологије пружају и на подручју општине Лопаре. Судећи по свему наведеном Дом здравља Угљевик свакако је примјер успјешног колектива и то не само на подручју наше општине него и шире.