Контакт

 

ЈЗУ Дом здравља Угљевик

Ул. Ћирила и Методија бб

Е-маил: dzugljevik@gmail.com

Хитна служба: 055/772-268

Заказивање: 055/416-016