Хигијенско-епидемиолошка служба

Хигијенско-епидемиолошка служба  врши хигијенску контролу снабдијевања водом за пиће и храном, мјере личне хигијене и мјере за спречавање професионалних обољења и оштећења, вакцинацију, серопрофилаксу и хемопрофилаксу, дезинфекцију, дезинсекцију, дератизацију, епидемиолошка извиђања (насеља, колектива и домаћинстава) у којима постоје услови за  ширење заразних болести, врши епидемиолошки надзор над кретањем заразних болести, противепидемијске мјере у циљу сузбијања настале болести, санитарни преглед, санитарно-хигијенски надзор.

Радно вријеме: радним данима од 07 до 15 часова

Контакт телефон: 055/416-016 локал 42