Центар за физикалну рехабилитацију у заједници

Центар за физикалну рехабилитацију у заједници обезбјеђује промоцију здравља, превенцију инвалидности, као и физикалну рехабилитацију, те бригу и помоћ онеспособљеним.

Радно вријеме: радним данима од 07 до 19 часова

Контакт телефон: 055/416-016 локал 27